10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.