12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad.