12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah.