14 En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber.