16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg.