18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu.