20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug.