Genesis 11:22

22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor.