24 En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah.