32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.