5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.