2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!