13 En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.