2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.