5 En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.