11 En zij namen al de have van Sodom en Gomorra, en al hun spijze, en trokken weg.