21 En de koning van Sodom zeide tot Abram: Geef mij de zielen; maar neem de have voor u.