3 Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee.