11 En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg.