20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,