21 En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.