24 En Abraham was oud negen en negentig jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd.