26 Even op dezen zelfden dag werd Abraham besneden, en Ismael, zijn zoon.