3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: