4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!