17 En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?