6 Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe;