7 En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad!