1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.