25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.