Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 20:10

10 Voorts zeide Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt?