Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 20:15

15 En Abimelech zeide: Zie, mijn land is voor uw aangezicht; woon, waar het goed is in uw ogen.