11 En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon.