Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 21:11

11 En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon.