Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 21:19

19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken.