27 En Abraham nam schapen en runderen, en gaf die aan Abimelech; en die beiden maakten een verbond.