Genesis 21:34

34 En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen.