Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 21:4

4 En Abraham besneed zijn zoon Izak, zijnde acht dagen oud, gelijk als hem God geboden had.