5 En Abraham was honderd jaren oud, als hem Izak zijn zoon geboren werd.