6 En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt; al die het hoort, zal met mij lachen.