Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 21:8

8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.