Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 21:9

9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende.