Genesis 22:4

4 Aan den derden dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre.