1 En het leven van Sara was honderd zeven en twintig jaren; dit waren de jaren des levens van Sara.