Genesis 23:12

12 Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands;