5 En de zonen Heths antwoordden Abraham, zeggende tot hem: