7 Toen stond Abraham op, en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Heths;