Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 23:7

7 Toen stond Abraham op, en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Heths;