26 Toen neigde die man zijn hoofd, en aanbad den HEERE;