39 Toen zeide ik tot mijn heer: Misschien zal mij de vrouw niet volgen.