Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:52

52 En het geschiedde, als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor den HEERE.