Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 24:55

55 Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan.